De New Cooking Bag (NCB) wordt gebruikt om voedsel gaar te laten worden zonder dat het voortdurende verhitting nodig heeft.

Het eten wordt in een pan met water op het vuur gezet en aan de kook gebracht. Het vuur kan worden gedoofd en de pan met inhoud wordt in de NCB gezet. De NCB wordt dichtgeknoopt. Door de isolerende werking van de NCB blijft de temperatuur in de pan hoog en wordt het voedsel gaar.

PROJECT

meer over het project

PRODUCTEN

bekijk de producten

RESULTATEN

dit hebben we bereikt

WERKPLAATS

bekijk de werplaats

GERECHTEN

ontdek heerlijke gerechten

EETCULTUUR

meer over de ghanese keuken

Dit zijn de voordelen
van koken met de New Cooking Bag!

Gezonder

Jaarlijks vallen er vele dodelijke slachtoffers ten gevolge van het constant inademen van rook en hieraan verwante ziektes (vooral als men binnenshuis moet koken) en een groot deel daar van zijn kinderen van onder de vijf jaar!

Bij het koken op hout is er sprake van veel rookontwikkeling. Vrouwen staan uren boven de verstikkende rook in hun pan te roeren, vaak met kleine kinderen op hun rug die niets kunnen doen om die rook te ontwijken en het wel in moeten inhaleren.

Goed voor het milieu

Als er minder bomen gekapt hoeven te worden voor brandhout en de productie van houtskool en er niet zoveel water meer gebruikt zal worden voor het koken… Als de luchtvervuiling afneemt omdat we niet meer dan de helft nodig hebben van de brandstoffen die we normaal gebruiken… Dan kan je toch met zekerheid stellen dat koken met behulp van de New Cooking Bag goed is voor het milieu!

Veiliger

Lang en vaak koken op open vuur … Of -in veel mindere mate- sudderende potjes op wankele gasbranders in kleine, onveilige ruimtes. Kinderen die rondrennen, overbelastte vrouwen die zich moeilijk uren alleen kunnen richten op datgene waar ze mee bezig zijn, met niet zelden als gevolg brand en brandwonden en alle ellende van dien.

Help ons door een donatie!

Privé Doneren

Kies privé doneren en selecteer daarna of u eenmalig of periodiek een bijdrage wilt leveren.

Zakelijk Doneren

Zakelijk doneren aan een goed doel geeft een goed gevoel en biedt ook nog belastingvoordelen.