Home

  Tuma Viela   New Cooking Bag   De Stichting   Beleidsplan   Activiteiten   Resultaten   Sponsoring   Video & film   Contact

Welkom bij de Stiching Adwuma Ye

 Tuma Viela
Tuma Viela is een project voor mens en milieu. In de werkplaats maken vrouwen en werkloze jongeren gratis producten van waterzakjes die het milieu vervuilen. De nuttige producten worden vooral door kinderen afgenomen die daarvoor de waterzakjes zelf moeten aanleveren.
Op de afzonderlijk website www.tuma-viela.com vindt u alle informatie over dit project.
 
 New Cooking Bag
New Cooking Bag is een project voor vrouwen in Ghana en voor het milieu.
Door "Het Nieuwe Koken" te introduceren wordt de positie van vrouwen sterk verbeterd en wordt het milieu gespaard.
Alle informatie over dit project vindt u op  www.new-cooking-bag.com
 
 Reusable Care Creations
In 2016 is een begin gemaakt met het project Reusable Care Creations. Dit voor de introductie van herbruikbare zorg producten in Ghana.
www.reusable-care-creations.com
 
 
 
  De stichting Adwuma Ye is in maart 2009 opgericht door Ellen Seldenthuis.

Doelstelling
Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting organiseert en faciliteert drie projecten in Ghana, te weten Tuma Viela, New Cooking Bag en Reusable Care Creations.


 

 

 

 
 Ellen Seldenthuis
Ellen Seldenthuis is een Nederlandse vrouw die sinds 2004 in Ghana woont en werkt.

“Adwuma Ye” wat “Goed Werk” betekent, is de naam van de stichting die zij oprichtte toen zij haar activiteiten ontplooide in de ‘Brong Ahafo’ regio. Daar zette zij onder andere een werkplaats op voor verstandelijk gehandicapten, coördineerde ze een kinderhuis en liep ze 1000 kilometer dwars door Ghana om een plaatselijke voetbalclub te helpen… Toen ze verhuisde naar Tamale in de ‘Northern Region’ startte zij begin 2010 “Tuma Viela” een bijzonder project voor mens en milieu. “Tuma Viela” is de vertaling in het Dagbani van Adwua Ye. In 2014 startte ze als tweede project; New Cooking Bag en in 2016 het project Reusable Care Creations.
 
 Video & Film
Een overzicht van de film- en videoregistraties die door de Stichting Adwuma Ye zijn vervaardigd of waarin onze projecten aan de orde komen vindt u hier.