De Stichting Adwuma Ye

Het bestuur van de stichting Adwuma Ye bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur hanteert als uitgangspunt het verrichten van goed werk zonder strijkstok!

De stichting Adwuma Ye is opgericht in maart 2009.

Doelstelling
Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden met elk hun specifieke taken.

Voorzitter
Daan Vermeer is de voorzitter van de stichting. Hij verzorgt de coŲrdinerende taken binnen de stichting en is aanspreekpunt voor externe organisaties in Nederland.

Penningmeester
Udo de Jong fungeert binnen de stichting als penningmeester.

Secretaris
Sytske Renkema is de secretaris van de stichting. Zij is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.

De 3 bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiŽle vergoeding!
Het bestuur kan zich voor specifieke taken laten adviseren en/of bijstaan door personen, mits deze personen bereid zijn hun werkzaamheden kosteloos te verrichten.

Uitvoering
Ellen Seldenthuis is de bezielende kracht in Ghana Zij draagt zorg voor opzet en de uitvoering van de concrete taken in Ghana. Dit door het vormgeven en organiseren van de projecten. Zij is het vaste aanspreekpunt voor mensen en organisaties in Ghana. Ellen is degene die zich dagelijks volledig inzet om de doelen van de stichting te realiseren.

FinanciŽn
De stichting is geheel afhankelijk van periodieke of incidentele bijdragen sponsoren en/of donaties. Dit houdt in dat bij continu wordt gezocht naar mensen en/of organisaties die een financiŽle bijdrage willen leveren om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken.

ANBI
De stichting heeft een ANBI verklaring.
D.w.z dat een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Algemene gegevens
Een aantal algemene gegevens op een rij:

Stichting  Adwuma Ye (RSIN 820501220)
Statutaire zetel Tynaarlo

Bezoekadres en postadres:
Swarte Ruiters 4,
9351 NN  Leek
Nederland
Telefoon Nederland: 0594-516658
Telefoon Nederland: 06-46103941
Telelefoon Ghana: +233 50-3192442


E-mail: info@adwuma-ye.com

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer KvK: 01146770

Bankgegevens
IBAN Rekeningnummer ING-Bank: NL56 INGB 0005 1547 56
De BIC / SWIFT-code is: INGBNL2A