Jaarverslag Stichting Adwuma Ye 2017

Inleiding
Voor u staat het jaarverslag 2017 van de stichting Adwuma Ye.
Het belangrijkste onderdeel van dit verslag is de jaarrekening in de vorm van een exploitatieoverzicht, de balans en waar nodig een toelichting.

De doelstelling van de stichting
In de oprichtingsakte is de doelstelling van de stichting Adwuma Ye als volgt omschreven: Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De ANBI status
De Stichting Adwuma Ye is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een van de verplichtingen voor stichtingen met een ANBI status is het opstellen van een jaarverslag met daarin opgenomen de financiële gegevens over inkomsten en uitgaven en het publiceren van dit jaarverslag op de eigen website.

Afwezigheid van winstoogmerk
Een uitgangspunt van de stichting Adwuma Ye is de nadrukkelijke afwezigheid van een winstoogmerk. De beschikbare financiële middelen worden, zoveel mogelijk, ingezet voor bekostiging van concreet omschreven projecten in Ghana. In 2017 zijn er drie projecten: Het in 2010 gestarte project Tuma Viela, het in 2014 gestarte project New Cooking Bag en het in 2016 gestarte Reusable Care Creations.

De website
Sinds 1 januari 2011 beschikt de Stichting Adwuma Ye over een eigen website (www.adwuma-ye.com) die ook in 2017 veelvuldig is bezocht en permanent wordt voorzien van actuele informatie.


Het project Tuma Viela

Algemeen
Tuma Viela is het project dat is in 2009 gestart en is vormgegeven door Ellen Seldenthuis, een Nederlandse vrouw die sinds 2004 in Ghana woont en werkt. De uitdrukking ‘Tuma Viela’ betekent: ‘Goed Werk’ in het Dagbani, een Ghanees dialect. ‘Adwuma Ye’, de naam van de stichting, is ook een vertaling voor de uitdrukking ‘Goed Werk’ , maar dan in het Twi, een Ghanees dialect uit een andere streek.

Doelstellingen van het project Tuma Viela
Tuma Viela is een project voor mens en milieu en werkt aan vijf doelstellingen:

   

1.

Tuma Viela biedt vrouwen en werkloze jongeren een kans zich te ontplooien.

   

2.

Tuma Viela helpt de woonomgeving van Tamale minder vervuild te laten zijn.

   

3.

Tuma Viela biedt kinderen de kans nuttige attributen te verwerven.

   

4.

Tuma Viela draagt bij aan het milieubewustzijn van de lokale samenleving.

   

5.

Tuma Viela leert kinderen door voorlichting hoe ze nu maar ook in de toekomst zorg kunnen dragen voor een leefbaar Ghana.

Deze activiteiten helpen om een stralende lach te toveren op de vele kindergezichten bij de kinderen die een prachtig product kunnen verdienen als ze zelf meehelpen de straten schoon te maken.

De werkplaats
Om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren startte Ellen Seldenthuis begin 2010 met de werkplaats Tuma Viela. De werkplaats omvat de basisvoorzieningen om van afval (waterzakjes) weer producten te maken die waardevol zijn in het dagelijkse leven.
Alle producten worden gemaakt van de overal rondslingerende water- en ijszakjes die het milieu overbelasten en slecht zijn voor de gezondheid omdat ze de open riolen verstoppen, met alle schadelijke gevolgen van dien.
De werkplaats Tuma Viela zorgt hiermee ook voor werkgelegenheid. Er zijn immers mensen uit de lokale bevolking nodig om van al het ingezamelde afval weer nieuwe producten te maken. Via de werkplaats krijgen vrouwen en werkloze jongeren de kans zich te ontplooien en een inkomen te verwerven dat hen in staat stelt om zelfstandig te zijn.

De werkwijze
Het hoofdartikel dat in de werkplaats gemaakt wordt is de schooltas. Ze zijn populair omdat ze zo mooi zijn, maar ook omdat er zoveel kinderen zijn die helemaal geen schooltas hebben of zelfs nog nooit hebben gehad!
Elke werkdag kan iedereen wie dat maar wil waterzakjes en/of ijszakjes (gewassen en samengebonden in tientallen) inleveren in de werkplaats. De kinderen vertellen wat ze er graag voor in de plaats willen hebben en dat wordt samen met hun namen genoteerd in een groot boek. Elk kind krijgt een briefje mee met een nummer en de datum waarop hij of zij het felbegeerde artikel kan komen ophalen.

Een aantal cijfers op een rij   

 

2011

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

Klanten

6.431

10.013

10.522

13.055

10.546

 10.452

 7.895

Schooltassen

2.879

4.701

5.034

7.735

5.577

 4.393

 3.886

Regenjassen

1.009

1.360

1.187

834

474

 539

 304

Schooletuis

982

1.420

1.730

1.596

1.875

 1.513

 1.189

Hoeden/petten

789

1.702

2.088

1.922

1.354

 2.265

 1.442

Opbergtassen

138

227

276

 

 

 

 

Bodywarmers

 

 

 

 

1.091

 1.571

 924

Zeildoek (yards)

886

700

824

702

464

 382

 510

Aantal zakjes

1735500

2652050

2678650

3209100

2407000

 2386400

 1817200

Het bestuur heeft besloten dit project per 31 december 2017 te beëindigen. We hebben in de acht jaar dat we met het project actief waren ruim 72.000 kinderen blij kunnen maken met een nuttig, voor hen normaal onbereikbaar, product. Maar vooral ook hen bewust gemaakt van de waarde van het milieu en hoe zij daar aan bij kunnen dragen. We hebben ruim 37.000 rugtassen voor naar school gemaakt en ongeveer 34.000 pennen-etuis, petten, tassen, regenjassen enz. We hebben meer dan 50 kansarme vrouwen de mogelijkheid geboden werkervaring op te doen en hen op die manier geholpen hun eigen weg te vinden.
Begin 2018 wordt een plan uitgewerkt voor een doorstart in aangepaste vorm.


Tuma Viela website
Het project Tuma Viela heeft een eigen website: www.tuma-viela.com.

Het project New Cooking Bag

Algemeen
De “New Cooking Bag” is een initiatief van Ellen Seldenthuis, een Nederlandse vrouw die sinds 2004 in Ghana woont en werkt. Ellen zag hoeveel tijd en geld de vrouwen in Ghana moeten steken in het bereiden van voedsel. De traditionele Ghanese manier van koken is onveilig en slecht voor de gezondheid. Ook de impact van de traditionele manier van koken op het milieu is groot. Wereldwijd koken meer dan 2 miljard mensen met hout of houtskool. Dat is ongezond en is het  is een van de oorzaken van de massale ontbossing.
Ze stelde een plan op om "Slow Cooking" te introduceren in Ghana. De hooikist in een modern jasje. Het resultaat is een New Cooking Bag die uitstekend werkt en die gemaakt kan worden van materialen die lokaal voor handen zijn.  

Hoe werkt het
De New Cooking Bag (NCB) wordt gebruikt om voedsel gaar te laten worden zonder dat het voortdurende verhitting nodig heeft. Het eten wordt in een pan met water op het vuur gezet en aan de kook gebracht. Het vuur kan dan worden gedoofd en de pan met inhoud wordt in de NCB gezet. De NCB wordt dichtgeknoopt. Door de isolerende werking van de NCB blijft de temperatuur in de pan hoog en wordt het voedsel gaar. Veel van de traditionele Ghanese gerechten zijn geschikt om te bereiden met behulp van een NCB.

De New Cooking Bag
De New Cooking Bag bespaart vrouwen tijd, maakt koken veiliger, spaart de gezondheid van vrouwen en kinderen, is goed voor het milieu, bespaart 50% aan brandhout, houtskool of gas, houdt het voedsel smakelijker,  bespaart geld, is hygiënischer en het voedsel is gezonder.

Wat willen we bereiken
Het streven is dat de New Cooking Bag een vanzelfsprekend gebruiksvoorwerp wordt voor een toenemend aantal Ghanese vrouwen. We willen bereiken dat een besef op gang komt dat er écht iets moet veranderen in de manier waarop de inwoners van Tamale & omstreken met het milieu omgaan. We streven er naar om in 2020 meer dan 25.000 New Cooking Bags in Tamale en de omliggende dorpen te hebben geïntroduceerd op een wijze dat  de NCB’s ook daadwerkelijk en veelvuldig gebruikt worden. We doen het stap voor stap. Eerst was er een lange periode van uittesten. Daarna zijn demonstraties en voorlichting gegeven  bij o.a. vrouwenbijeenkomsten, op de markt en ook gewoon bij mensen thuis.  We bereiken vrouwen en mannen ook via de media, bij evenementen en in onze werkplaats.

De resultaten tot nu toe
De NCB wordt zeer positief ontvangen vooral ook omdat we bij demonstraties laten zien dat je er bijna alle traditionele gerechten mee kunt koken. Veel vrouwen kopen er één en andere gaan sparen om er één te kunnen kopen. (wat in Ghana heel bijzonder is). De prijs houden we laag om de NCB voor zoveel mogelijk vrouwen  bereikbaar te maken. De bijdrage die we van de vrouwen in Ghana kunnen vragen voor een New Cooking Bag dekken niet de kosten van het project. Ongeveer een 1/4 van de kosten van het project wordt aangevuld van uit de Stichting Adwuma Ye. De inkomens van gezinnen en huishoudens in Ghana zijn heel laag. Voor een NCB van € 6,60 moet een Ghanese vrouw 2 tot 3 dagen werken.

Een aantal cijfers op een rij   

Geïntroduceerd

2014

 2015

2016

2017

Totaal

New Cooking Bags

969

 6.759

7.593

3.396

18.717

New Cooking Bag website
Het project New Cooking Bag heeft een eigen website: www.new-cooking-bag.com.

Het project Reusable Care Creations

Algemeen
In 2016 is een begin gemaakt met het project Reusable Care Creations. Het streven is een wasbare luier te ontwikkelen en wasbaar maandverband en deze in Ghana te introduceren. Dit om het milieu te sparen en vrouwen en werkloze jongeren een kans te bieden om zich te ontplooien.

Doelstelling
Het project heeft ten doel:

Wasbare sanitaire producten zoals wasbaar maandverband, wasbare luiers voor kinderen en wasbare luiers voor volwassenen te introduceren, te verbreiden en toegankelijk te maken voor brede groepen in de Ghanese samenleving,

   

Door voorlichting taboes rond sanitaire thema's en weerstand tegen het gebruik van sanitaire producten te verminderen.

   

Lichamelijke en sociale beperkingen die mensen ondervinden door het ontberen van goede sanitaire producten te verminderen.

   

De belasting van het milieu door het gebruik van wegwerpluiers en wegwerpmaandverband te verminderen.

   

Vrouwen met een lichamelijke beperking een kans bieden op volwaardige participatie in de samenleving door hen een baan te bieden waarbij zij hun kennis en vaardigheden op het gebied van naaien kunnen inzetten en zich verder kunnen ontplooien.

Maandverband
Meisjesscholieren in Ghana die geen wegwerpmaandverband kunnen kopen moeten gemiddeld zo’n 5 dagen per maand school missen? Dat is drie maanden per jaar! Dat levert een bijna niet te overbruggen achterstand op!
Veel vrouwen die zich geen maandverband kunnen permitteren kunnen hun werk niet doen in de dagen dat ze menstrueren, waardoor ze inkomsten mislopen. Wegwerpmaandverband is een enorme belasting voor het milieu.

WASHpad
Na veel research, experimenteren en testen kwamen we tot een model wasbaar maandverband waar we erg enthousiast over zijn. De feedback van gebruiksters is erg positief en we kunnen ze goed in onze werkplaats maken. We verwerken er onder meer ongebleekt katoen in van de restanten die we overhouden van de New Cooking Bags. Ze zijn niet duur; in het gebruik zijn ze erg voordelig.
We noemen het WASHpad!
Women All Should Have pad…
We voeren vier verschillende maten die elk hun eigen kleur hebben en houden. Gemakkelijk als je een nieuwe nodig hebt en niet (goed) kunt lezen.

Wat willen we bereiken
Wat zou het fantastisch zijn als meisjes tijdens hun menstruatie geen lessen meer missen. Ze in deze periode niet meer thuis blijven en of zelfs stoppen met school als ze beginnen te menstrueren. Uit schaamte, angst voor doorlekken of ....
Girls Empowerment!
Wat zou het fantastisch zijn als werkende vrouwen niet meer genoodzaakt zijn om te stoppen met werken als ze ongesteld zijn en zich voluit kunnen ontwikkelen.
Wat zou het fantastisch als er geen taboe meer zou rusten op de menstruatie.
En, wat zou het fantastisch zijn als we de milieubelasting van wegwerpmaandverband kunnen terugdringen.
Daar zetten wij ons voor in.

Het project Reusable Care Creations heeft een eigen website: www.reusable-care-creations.com.


De financiën van de stichting Adwuma Ye in 2017

De stichting Adwuma Ye en daarmee ook de uitvoering van de projecten is geheel afhankelijk van periodieke of incidentele bijdragen en/of donaties.
Continu wordt gezocht naar mensen of organisaties die een financiële bijdrage willen leveren om het goede werk in Ghana mogelijk te maken. Bij veel activiteiten was de aanwezigheid of betrokkenheid van Ellen (ook tijdens haar verblijf in Nederland) van groot belang. Naast de eenmalige of periodieke donaties van personen zijn in 2017 ook sponsorbijdragen ontvangen van kerken, scholen, organisaties en bedrijven.

Het financiële jaaroverzicht 2016   **

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

 

Algemene inkomsten

 

 

 

Ontvangen donaties en sponsorbijdragen op ING rekening

29.986

 

Ontvangen specifieke donaties

775

 

 

 

 

 

Bijzondere inkomsten

 

 

 

Ontvangen rentevergoeding ING

22

 

 

 

 

 

Project Tuma Viela

 

 

 

Lokale opbrengsten Tuma Viela

70

 

Lokale subsidies en overige opbrengsten Tuma Viela

20

 

 

 

 

 

Project New Cooking Bag

 

 

 

Ontvangen bijdragen bij uitlevering New Cooking Bag

20.189

 

Lokale subsidies en overige opbrengsten New Cooking Bag

50

 

 

 

 

 

Project Reusable Care Creations

 

 

 

Ontvangen bijdragen bij uitlevering Reusable Care Creations

178

 

Lokale subsidies en overige opbrengsten Reusable Care Creations

231

 

 

 

 

Totale netto inkomsten Adwuma Ye

51.522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

 

Project Tuma Viela

 

 

 

Salariskosten, inclusief zorgverzekering, Tuma Viela 

8.948

 

Materiaal en kosten werkplaats Tuma Viela

460

 

Overhead; huisvesting, elektra, telefoon, postbus, brommer, fiets e.d.

1.676

 

Overige kosten

1

 

 

 

 

 

Project New Cooking Bag

 

 

 

Salariskosten, inclusief zorgverzekering, New Cooking Bag

6.517

 

Materiaal en kosten werkplaats New Cooking Bag

10.822

 

Overhead; huisvesting, elektra, telefoon, postbus, brommer, fiets e.d.

1.676

 

Overige kosten

2.471

 

 

 

 

 

Project Reusable Care Creations

 

 

 

Salariskosten, inclusief zorgverzekering, Reusable Care Creations

1.777

 

Materiaal en kosten werkplaats Reusable Care Creations

1.039

 

Overhead; huisvesting, elektra, telefoon, postbus, brommer, fiets e.d.

372

 

Overige kosten

231

 

 

 

 

 

Kosten Management

 

 

 

Onkostenvergoeding, reiskosten, telefoonkosten projectleiding

5.080

 

Zorgverzekering projectleiding

1.893

 

 

 

 

 

Algemene kosten

 

 

 

Bankkosten ING inclusief kosten overboekingen naar Ghana

207

 

Kosten websites

270

 

Overige kosten

139

 

 

 

 

 

Totaal van de uitgaven

43.579

 

 

 

 

 

Saldo inkomsten minus uitgaven

7.942

 

 ** Alle bedragen in dit jaarverslag zijn afgerond op hele Euro’s.


Toelichting op de inkomsten
De donaties of sponsorbijdragen zijn getotaliseerd aan de hand van de ING bankafschriften. De inkomsten zijn in 2017 ondanks gerichte voorlichting en presentaties  lager dan begroot. In het verslagjaar was er opnieuw sprake van een waardedaling van de Ghanese munt: de Cedi. Voor Adwuma Ye was dit gunstig, omdat voor elke Euro in de loop van 2017 steeds meer cedies (GHS) werden verkregen. In dit verslag is een gemiddelde koers gehanteerd van 1 Euro is 4,44 GHS. In 2017 zijn de overtollige waterzakjes en restanten verkocht aan een bedrijf voor recycling.

Toelichting op de uitgaven Tuma Viela
Het maken van producten, zoals schooltassen van afval (waterzakjes) is een arbeidsintensief proces. Op de website is dit proces in tekst en beeld te zien. De loonkosten per medewerker waren in 2017 afgerond € 3,08 per werkdag van acht uur. In 2017 bedroeg het aantal medewerkers in de werkplaats gemiddeld 12. De kosten van materiaal en de werkplaats Tuma Viela (naaigaren, klittenband, onderhoud naaimachines, zeep en dergelijke) zijn conform het door de projectleider aangeleverde overzicht en omgerekend naar de Euro.

Toelichting op de uitgaven New Cooking Bag, kortweg NCB
Het maken de  New Cooking Bag is arbeidsintensief. Vaardigheden, accuratesse en ervaring zijn nodig.  Op de website is dit productieproces in tekst en beeld te zien. De loonkosten per medewerker waren in 2017 afgerond € 3,08 per werkdag van acht uur. In 2017 bedroeg het aantal medewerkers voor NCB gemiddeld 6. De kosten van materialen bestaan grotendeels uit textiel (kleurige stof) en Kapok, een natuurproduct voor de isolatie. Ook naaigaren, onderhoud naaimachines, zijn kosten. De kosten zijn conform het door projectleider aangeleverde overzicht  en omgerekend in Euro.

Toelichting op uitgaven Management
Als projectleider voor Tuma Viela, NCB en Reusable Care Creations fungeert Ellen Seldenthuis. Zij is intern en extern het aanspreekpunt in Ghana. Dit zowel voor mensen, bedrijven en organisaties. Haar inzet voor de projecten is 1/4 per project. Voor de algemene managementtaken is 1/4 van de tijd beschikbaar. Gewerkt wordt aan hulp/ondersteuning voor projectleiding Tuma Viela en NCB. De vervoerskosten in Ghana zijn de kosten van onderhoud, benzine en verzekering van de brommer voor projectleider. Een keer per jaar worden aan Ellen de kosten vergoed voor een werkbezoek aan Nederland. De projectleider ontvangt een maandelijkse toelage van € 340 voor levensonderhoud, de kosten onderhoud computer + printer, telefoonkosten en andere kleine zakelijke uitgaven. Daarnaast worden per maand de kosten van de ziektekostenverzekering (€ 150) voldaan.

Overige uitgaven
De in rekening gebrachte bankkosten zijn overgenomen van de ING bankafschriften en de overzichten van Barclays bank in Ghana 2017.

Toelichting op het exploitatiesaldo
Gedurende de eerste tien maanden van 2017 bleven de inkomsten achter bij de uitgaven. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten een aantal activiteiten te verminderen en de lopende begroting naar beneden bij te stellen. Aan het eind van het jaar stegen de inkomsten dankzij de opbrengsten van de verkoop van New Cooking Bags in Nederland en een aantal extra donaties.
Het jaar 2017 is daardoor financieel met een positief resultaat afgesloten.

 

Overzicht van balansmutaties

De balans per 01 januari 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa 

 

 

 

Passiva

 

 

Saldo ING rekening

4.923

 

Reservering huisvesting

14.223

Saldo ING spaarrekening

12.000

 

Reservering exploitatie

6.498

Saldo ING bonusrekening

10.000

 

Algemene reserve

13.765

Saldo NGO rekening

 7.192

 

 

 

 

Saldo NGO kas

372

 

 

 

 

 

_________

 

 

_________

Totale activa

34.486

 

Totale passiva

34.486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De balans per 31 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa 

 

 

 

Passiva

 

 

Saldo ING rekening

8.620

 

Reservering huisvesting

14.223

Saldo ING spaarrekening

20.000

 

Reservering exploitatie

6.498

Saldo ING bonusrekening

10.018

 

Algemene reserve

13.765

Saldo NGO rekening

 3.461

 

Exploitatiesaldo 2017

7.942

Saldo NGO kas

329

 

 

 

 

 

_________

 

 

_________

Totale activa

42.428

 

Totale passiva

42.428

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op balanspositie 2017
Ten opzichte van 2016 is de balanspositie in 2017 toegenomen met het voordelige saldo op de exploitatierekening. Door het bestuur is besloten het exploitatiesaldo 2017 toe te voegen aan de post “Reservering exploitatie”.

Toelichting Activa
Inventarisgoederen en materialen die nodig zijn voor het functioneren van de werkplaats van Tuma Viela en New Cooking Bag zijn in 2017 direct ten laste van de exploitatie gebracht. De vermelde banksaldi ING zijn conform het bedrag op de stichtingsrekeningen Adwuma Ye met bankrekening NL56 INGB 0005 1547 56 bij de ING. Het saldo van de NGO rekening op naam van Tuma Viela met rekeningnummer 1026425 bij de Barclays bank in Tamale (Ghana) is conform het bankafschrift van 31-12-2017. De projectleider beschikt over werkbudget voor betaling van dagelijkse kosten voor het project Tuma Viela en het project New Cooking Bag.  

Toelichting passiva
Om aansluiting van 2017 met 2016 zichtbaar te maken is ook de openingsbalans 2017 opgenomen. Per saldo is het eigen vermogen (totaal passiva) van de stichting Adwuma Ye afgenomen. Een punt van zorg blijft de onzekerheid over structurele inkomsten in de komende jaren. Op basis van de op dit moment bekende gegevens loopt het aantal maandelijkse donaties terug. Het aantal lopende acties en/of toezegde bijdragen van organisaties, kerken scholen en bedrijven vertoont eveneens een dalende tendens. Het bestuur zet zich in 2018 voluit in om deze tendens te keren.

Bezittingen in Ghana
Het twee panden waarin de werkplaatsen zijn gevestigd worden gehuurd.
De bezittingen van de stichting in Ghana bestaan uit:
Inventaris: (tweedehands) naaimachines, tafels, kasten, klein gereedschap e.d.
Transportmiddelen: een Motor King, een brommer en twee fietsen.
Voorraden: voorraden stoffen, zakjes, naaigaren enz.

De Stichting Adwuma Ye.

Het bestuur van de stichting Adwuma Ye bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur hanteert als uitgangspunt het verrichten van goed werk zonder strijkstok! De stichting Adwuma Ye is opgericht in maart 2009. Het doel van de stichting is “Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden met elk hun specifieke taken.

Voorzitter
Daan Vermeer is de voorzitter van de stichting. Hij verzorgt de coördinerende taken binnen de stichting en is aanspreekpunt voor externe organisaties in Nederland.

Penningmeester
Udo de Jong fungeert binnen de stichting als penningmeester.

Secretaris
Sytske Renkema is de secretaris van de stichting. Zij is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.

De 3 bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding!
Het bestuur kan zich voor specifieke taken laten adviseren en/of bijstaan door personen, mits deze personen bereid zijn hun werkzaamheden kosteloos te verrichten.

Algemene gegevens
Een aantal algemene gegevens op een rij:

Stichting  Adwuma Ye
(RSIN 820501220)
Statutaire zetel Tynaarlo
Bezoekadres en postadres:
Swarte Ruiters 4,
9351 NN  Leek

Nederland
Telefoon Nederland: 0594-516658
Telefoon Nederland: 06-46103941

Telefoon Ghana: 00233 24-1532256
E-mail: info@adwuma-ye.com

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer KvK: 01146770

Bankgegevens
IBAN:
NL56 INGB 0005 1547 56
De BIC / SWIFT-code is: INGBNL2A

Vaststelling en ondertekening
De opstelling van dit jaarverslag 2017 heeft plaatsgevonden via intensief overleg met en tussen de bestuursleden van de stichting Adwuma Ye.
De formele vaststelling vindt uit pragmatische overwegingen plaats via ondertekening van dit document door de voorzitter van het stichtingsbestuur: de heer D.M Vermeer.

Plaats: Doetinchem
Datum: 15-01-2018
Naam: D.M Vermeer                                    Handtekening: w.g. D.M. Vermeer