Home

  Tuma Viela   New Cooking Bag   De Stichting   Beleidsplan   Activiteiten   Resultaten   Sponsoring   Video & film   Contact

Project Tuma Viela

Het project
Verslag activiteiten project Tuma Viela
 
 Tuma Viela
Tuma Viela is een project voor mens en milieu. Het kent vijf doelstellingen.
Tuma Viela biedt vrouwen en werkloze jongeren een kans zich te ontplooien.
Tuma Viela helpt de woonomgeving van Tamale minder vervuild te laten zijn.
Tuma Viela biedt kinderen de kans nuttige attributen te verwerven.
Tuma Viela draagt bij aan het milieu-bewustzijn van de lokale samenleving.
Tuma Viela leert kinderen door voorlichting hoe ze nu maar ook in de toekomst zorg kunnen dragen voor een leefbaar Ghana.
 
 
 Fantasisch
Een beter milieu in Tamale… Blije gezichten... Kinderen die door voorlichting te weten komen hoe ze nu maar ook in de toekomst zorg kunnen dragen voor een leefbaar Ghana... Een bloeiend bedrijf waar zwerfvuil wordt omgezet in prachtige producten door werknemers die trots zijn op hun werk en de eindjes aan elkaar kunnen knopen...

Tuma Viela... Het werkt!... Is dat niet fan-TAS-tisch!
 
 
 
  


 

 
 De spelregels
Iedere dag, behalve op zondag kan wie dat maar wil de water- en energydrinkzakjes, gewassen en samenge-bonden per tien, inleveren in de werkplaats.  De kinderen vertellen wat ze er graag voor in de plaats willen hebben en dat wordt samen met hun naam genoteerd in een groot boek. De kids krijgen een briefje mee met hun nummer en de datum waarop ze het felbegeerde artikel kunnen ophalen.

Meestal is dit na één week, maar komen er veel orders binnen dan moet er soms een weekje aan vast geplakt worden. Op de aangegeven dag leveren ze het briefje in en dat is het mooiste moment, de kick van heel dit gebeuren; stralende kids die hun tas of wat dan ook lachend bewonderen -als ze er aan denken een zachtjes ‘Thank You’ prevelen- en het dan op een lopen zetten om het thuis te laten zien...!

En zo wordt Tamale elke keer een stukje schoner, is een kind zich er van bewust dat ‘waardeloos’ materiaal ‘waardevol’ kan zijn en wordt het aangemoedigd om de zakjes voortaan niet meer weg te gooien maar te bewaren, te sparen en weer in te leveren bij de werkplaats!