Verslag van de uitgeoefende activiteiten Project New Cooking Bag

Stichting Adwuma Ye voert in Nederland activiteiten uit ter ondersteuning en financiering van haar projecten. in Ghana worden activiteiten door het project New Cooking Bag uitgevoerd.
 
Het project New Cooking Bag
New Cooking Bag is een project voor vrouwen en voor het milieu en werkt aan twee doelstellingen:
1. We willen bereiken dat de New Cooking Bag haar plekje in de compounds op de kookplaatsen verovert en een vanzelfsprekend gebruiksvoorwerp wordt voor een toenemend aantal Ghanese vrouwen.
2. En we willen bereiken dat een klein beetje besef op gang komt dat er écht iets moet veranderen in de manier waarop de inwoners van Tamale en omstreken met het milieu omgaan.

Hieronder worden de activiteiten weergegeven in Ghana die gevoerd zijn in het kader van de doelstellingen:

1. De introductie van de New Cooking Bag.
We geven wekelijks demonstraties aan vrouwengroepen / bedrijven en belangstellenden in Tamale om hen vertrouwd te maken met de New Cooking Bag
We trekken de dorpen in om ook daar mensen enthousiast te maken om de New Cooking Bag te gaan gebruiken.
We hebben van ons laten horen op de radio om onze boodschap uit te dragen.
We hebben aan medewerkers van Tuma Viela een New Cooking Bag gegeven. Die hebben er mee geëxperimenteerd in hun eigen compound en anderen laten zien hoe de New Cooking Bag in het dagelijkse leven gebruikt wordt en hoe het de vrouwen kan helpen.
We hebben belangrijke organisaties zoals Milieubescherming, New Energie, Ministry of Female and Children affairs achter ons weten te krijgen door een actieve houding aan te nemen, te netwerken en hen steeds te betrekken bij waar we mee bezig zijn.
Er is een PowerPointpresentatie gemaakt die heel vaak vertoond wordt en waarin zowel de praktische kant van het gebruik van de New Cooking Bag aan het licht komt als ook het milieuaspect.


2. Het milieubesef verbeteren
Het milieu is een zeer belangrijk aspect voor ons. Bij elke demonstratie wordt hier ook erg veel aandacht aan besteed door erover te praten, kritisch te zijn en oplossingen aan te dragen hoe beter om te gaan met het milieu.
We werken samen met EPA (Environmental Protecting Agency) die meegaan op verschillende demonstraties en dan het stukje voorlichting van ons overnemen.

 
3. Het produceren van de New Cooking Bag
In de werkplaats van New Cooking Bag worden de bags vervaardigd. We hebben twee typen; de Economic en de Premium. Ze zijn qua functie, vulling  en grootte volledig gelijk aan elkaar. De Economic wordt gemaakt van alle voorhanden zijnde stoffen vaak in bonte kleuren. De Premium wordt van een standaard textiel gemaakt in een aantal vaste kleuren. De Premium is iets duurder.
Voordat we zover waren als we nu zijn, hebben we geëxperimenteerd met diverse modellen om te kijken wat hier in Ghana het beste zou werken.
Als vulling gebruiken we kapok. Het grote voordeel is natuurlijk dat kapok 100% natuurlijk is. De isolerende eigenschap ervan is enorm. Ook de kapokboeren rondom Tamale zullen er beter van worden als we het van hen kunnen inkopen!


 

4. De verspreiding van de New Cooking Bag.
We verstrekken de N.B.C. met goede voorlichting deels rechtstreeks aan de toekomstige gebruikers. Onder de kostprijs om verspreiding en het gebruik te stimuleren.
Om de verspreiding buiten Tamale mogelijk te maken hebben we een netwerk van promotors opgezet die de New Cooking Bags in heel Ghana promoten en leveren.

 

Het aantal geleverde New Cooking Bags
Hieronder staan de aantallen bags die we tot nu toe hebben geleverd.
 
   2014  2015  Totaal
 Economic  969  6.378  7.347
 Premium    381  381
 Totaal  969  6.759  7.728
 
Website
Bijna alle activiteiten die gevoerd zijn in Ghana zijn terug te vinden in de nieuwsbrieven en onder het kopje “resultaten” op onze website: www.new-cooking-bag.com.