Home

  Tuma Viela   New Cooking Bag   De Stichting   Beleidsplan   Activiteiten   Resultaten   Sponsoring   Video & film   Contact

Verslag van de resultaten en de financiële verantwoording

 Vuur en milieu
Bijna iedereen in Ghana is afhankelijk van brandhout of houtskool om op te koken. Er zijn natuurlijk ook mensen die een gasfles gebruiken of elektrisch koken, maar dat zijn er niet zoveel. Veel mensen gaan de bush in om het hout bij elkaar te sprokkelen. Maar omdat veel mensen dat doen moet er steeds verder
gelopen worden. Dode takken worden uit de bomen gehaald en er worden heel veel bomen gekapt. Bestond Ghana vroeger bijna helemaal uit regenwoud, nu is daar maar weinig meer van over…
In het droge seizoen komt elk jaar een groot gedeelte van de bush van Ghana om in de vlammen. Meestal wordt die ’s nachts in brand gestoken. Akkers worden in brand gezet door boeren, om ze te ontdoen van onkruid. Slecht voor de natuur, maar ook wel weer een beetje begrijpelijk dat het zo gebeurt. De meeste boeren hebben geen geld om een tractor te laten komen die hun akkers omploegt. Gif spuiten om
het onkruid te doden is vaak te kostbaar en om alles met de hand te doen, kost gewoon te veel tijd en energie. Gebieden worden ook in brand gezet door jagers die met het vuur de dieren op willen jagen, waar ze dan een hele koppel honden achteraan sturen om de buit te vangen… Ook door de extreme droogte en hitte vatten droge gebieden zomaar spontaan vlam. 
 
 
 
 
 
 
  


 

 
 Mijlpalen N.C.B.
Het team van New Cooking Bag werkt hard om de doelstellingen van het project te realiseren. Er is nog een lange weg te gaan. Stap voor stap wordt er voortgang geboekt.
Hier kunt u in de vorm van een aantal mijlpalen lezen wat al is bereikt.
Mijlpalen New Cooking Bag
 
 
 Mijlpalen Tuma Viela
Ook het project Tuma Viela is een traject van lange adem. Er is al veel bereikt dankzij het enthousiasme en de noeste arbeid van het team en de steun die zij mochten ontvangen van velen. U kunt de weg, tot nu toe, nog eens nalopen aan de hand van de mijlpalen die we de afgelopen jaren hebben gepubliceerd.
Mijlpalen Tuma Viela